O nás

Daňový poradce Ing. Ilona Kudrnáčová

Jsem zapsána pod ev.č. 3657 do seznamu daňových poradců.

Získala jsem:

  • osvědčení Daňový poradce
  • jsem přihlášena k etickému kodexu daňového poradce

Mám profesní pojištění daňového poradce u firmy OK GROUP a.s., Praha.

Působím jako daňová poradkyně s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.